Årsmöte 2018 på Näringslivskontoret Timrå Årsmöte 2018 på Näringslivskontoret Timrå Årsmöte 2018 på Näringslivskontoret Timrå Årsmöte 2018 på Näringslivskontoret Timrå Årsmöte 2018 på Näringslivskontoret Timrå Årsmöte 2018 på Näringslivskontoret Timrå
Årsmöte 2016 på Näringslivskontoret Timrå Årsmöte 2016 på Näringslivskontoret Timrå Årsmöte 2016 på Näringslivskontoret Timrå Årsmöte 2016 på Näringslivskontoret Timrå Årsmöte 2016 på Näringslivskontoret Timrå Årsmöte 2016 på Näringslivskontoret Timrå

2019

Styrelsen för Sörberge Intresseförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse avseende 2019.

Styrelsen har under året bestått av följande personer:

Henrik Östlund Ordförande
Sani Stakic Vice Ordförande
Arne Johansson Sekreterare
Rolf Lusth Kassör
Camilla Östlund Ledamot
Marcus Eriksson Ledamot
Britt-Inger Thyr Ledamot
Siv Melin Johansson Ledamot
Annelie Rydbark Ledamot
Britt-Inger Herbrst Ledamot
Cecilia Risberg Ledamot

Revisorer har varit:

Karl Wetterlund Ordinarie
Patrik Carlén Suppleant

Valberedningen har bestått av följande personer:

Johnny Torvaldsson Sammankallande
Magnus Thorsell Ledamot

Medlemsantal:
27 medlemmar har utträtt och 19 medlemmar har tillkommit under året varför medlemsantalet han sjunkit från 92 medlemmar till 84 medlemmar.

Styrelsemöten och andra möten som föreningen haft under året
2 st föreningsmöte (årsmötet)
1 st konstituerande
10 st protokollförda styrelsemöten
4 st arbetsmöten för att planera aktiviteterna, Sörbergedagen och Julmarknaden.
2 st utvärderingsmöten

Verksamhet under året

Fredag den 8 mars genomfördes aktiviteter i samarbete med Bergeforsparken som en medlemsförmån.

Lördag den 4 maj genomfördes aktiviteter i samarbete med Bergeforsparken som en medlemsförmån.

Söndag den 2 juni skulle familjedagen på Bergeforsparken genomföras, men flyttades till söndagen den 18 augusti.

Fredag den 28 juni var det grillkväll för medlemmar på Bergeforsparken.

Söndag den 18 augusti genomfördes Sörbergedagen på Ängen i Sörberge med temat Skepp O´hoj.
Där serverades som tradition surströmming med tillbehör, hamburgare, toast och varmkorv.
På området fanns även marknadsstånd med knallar, loppis och politiska partier.
Nytt för året var Korvätartävning, vilket var uppskattat.
För barn och familjer fanns det olika lekar och tävlingsaktiviteter.
Lektanten var som vanligt på plats med sina kompisar, i skepnad av pirater och sjömän.
En skattjakt fanns att tillgå där skatten var en guldtacka med godis.

Söndag den 8 december ägde den största begivenhet för året rum, Julmarknaden.
Genomfördes på Ängen i Sörberge och som vanligt var det diverse stånd som bemannas av olika knallar, skolklasser och föreningar. Det är försäljning av allehanda varor där mycket hör julen till. Föreningen hade även ordnat med mat och fikaförsäljning samt möjlighet att åka bandvagn.
Nytt för året var att lotta och kröna Sörberge Lucia.

Fredag den 13 december besökte Sörberge Lucia med sina tärnor vissa företag och kommunala inrättningar. Vilken var uppskattat med tanke på att det inte funnits någon Lucia på flera år

Onsdag den 25 december genomfördes aktiviteter i samarbete med Bergeforsparken som en medlemsförmån.

Representanter från föreningen har vid några tillfällen deltagit i de kommunala träffarna ”Frukostsoffan” på Midlanda Flygplats och därigenom kunnat knyta kontakter med företags- och kommunfolk.

Representanter från föreningen har även träffat andra lokala företag och föreningar för kommande samarbeten och aktiviteter.

Övrigt

Arbetet med att hålla hemsida och Facebook aktuell pågår kontinuerligt. Gå därför gärna in på www.sorberge.se och läs mer om vad som pågår inom föreningen. Ambitionen är att det skall vara aktuella händelser med datum för våra aktiviteter och annat som kan vara av intresse.

Slutord för året

Verksamhetsåret har varit ett aktivt år med mycket nytänkande vad gäller föreningens evenemang,
söka sponsring och medlemsvård. Till styrelsen har det tillkommit nya och yngre eldsjälar.
Vilket är ett måste för att föreningen ska utvecklas och inte göra samma saker år efter år.
Det är lätt att gå i gamla fotspår.

På Sörbergedagen har vi börjat med att ha Korvätartävning varje år, vilket visade sig vara en god tanke.
Vi återupptog Sörberge Lucia, vilken lottades och kröntes på Julmarknaden och det blev i år mycket lyckat. Totalt 9 kandidater deltog i lottningen.
Förening har nu i sina ägor en riktig Luciakrona och ljusmanschetter i mässing.

Vi har under året haft stabila sponsorer, vilket underlättar ekonomin vid våra evenemang.
Dessa sponsorer ser positivt på vad vi gör för bygden, men vi söker kontinuerligt nya.
All vinst som blir på våra evenemang går oavkortat till föreningen.
Alla jobbar ideellt och brinner för de gör för en levande bygd.

För att visa mervärdet med föreningen har vi börjat med olika medlemserbjudanden.
Tyvärr så har medlemmarna inte visat något större intresse för de erbjudanden föreningen kommit med.
Vi önskar att fler av medlemmarna vill delta i vårt arbete för en levande bygd.
Det vi saknar är synpunkter från er medlemmar.

Stort tack till alla medlemmar som stödjer vår förening.
Tack också till er som deltagit och hjälpt till vid våra evenemang.

2018

Styrelsen för Sörberge Intresseförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse avseende 2018.

Styrelsen har under året bestått av följande personer:

Henrik Östlund Ordförande
Magnus Thorsell Vice Ordförande
Arne Johansson Sekreterare
Rolf Lusth Kassör
Camilla Östlund Ledamot
Marcus Eriksson Ledamot
Sani Stakic Ledamot
Siv Melin Johansson Ledamot
Annelie Rydbark Ledamot
Moa Sedin Ledamot
Kenth Rydbark Ledamot

Revisorer har varit:

Patrick Carlén Ordinarie
Vakant Suppleant

Valberedningen har bestått av följande personer:

Johnny Torvaldsson Sammankallande
Lajos Dobos Ledamot

Medlemsantal:

4 medlemmar har tillkommit och 34 medlemmar har utträtt ur föreningen varför medlemsantalet har sjunkit från 122 till 92 medlemmar.

Styrelsemöten och andra möten

Föreningen har under året haft 1 föreningsmöte (årsmötet) och 10 stycken protokollförda styrelsemöten samt 6 stycken arbetsmöten för att planera och följa upp aktiviteterna Familjedagen, Sörberge Marknad och Julmarknaden.

Aktiviteter och verksamhet under året

Den 6 juni deltog föreningen i Timrå Kommuns nationaldagsfirande på Wifstavarv genom att dela ut godis till barnen och att informera om föreningen samt med en fotoutställning över Sörberge.

Söndagen den 10 juni genomfördes Familjedagen på Bergeforsparken där det bjöds på ett flertal aktiviteter främst riktat mot barnen där temat var Country and Western. Det fanns även möjlighet
att få någonting att äta och besöka den fotoutställning som satts upp om Sörberge.

Lördagen den 18 augusti genomfördes Sörbergedagen på Ängen i Sörberge där det bland annat serverades Surströmming med tillbehör och Langos. På området fanns även marknadsstånd med knallar, loppis och inför kommande val flera av de politiska partierna. För barnen fanns möjlighet
till klättring för att komma åt godis med mera. Även ett lotteri bidrog till evenemangets finansiering.

Söndagen 9 december ägde den största begivenhet för året rum, Julmarknaden som från och med detta år arrangeras på Ängen i Sörberge. Som vanligt var det diverse stånd som bemannas av olika knallar, skolklasser och föreningar. Det är försäljning av allehanda varor där många hör julen till. Föreningen hade även ordnat med underhållning och fikaförsäljning samt möjlighet att åka bandvagn.

Representanter från föreningen har vid några tillfällen deltagit i de kommunala träffarna ”Frukostsoffan” som från början av året genomfördes på Terminalvägen 10 men sedermera flyttats
till Midlanda Flygplats och därigenom kunnat knyta kontakter med företags- och kommunfolk.

Övrigt

Arbetet med att hålla hemsida aktuell pågår kontinuerligt. Gå därför gärna in på www.sorberge.se och läs mer om vad som pågår inom föreningen. Ambitionen är att det skall vara aktuella händelser med datum för våra aktiviteter och annat som kan vara av intresse.

Slutord för året

Verksamhetsåret har varit ett aktivt år med mycket nytänkande vad gäller föreningens evenemang.
På Familjedagen har vi börjat med att ha ett Tema för varje år, vilket visade sig vara en god tanke.
Vi återupptog Sörbergedagen, som hade fått vila ett år.
Vi provade med att utse Timrå Lucia i samband med Julmarknaden, men det fanns inge intresse från allmänheten. Vi får se över marknadsföringen och be medlemmarna om hjälp med detta.
Vi har under året skaffat oss stabila sponsorer, vilket underlättar ekonomin vid våra evenemang.
Dessa sponsorer ser positivt på vad vi gör för bygden. Vi önskar att fler av medlemmarna vill
delta i vårt arbete för en levande bygd. Det vi saknar är synpunkter från er medlemmar.
För att visa mervärdet med föreningen har vi börjat med olika medlemserbjudanden.

Stort tack till alla medlemmar som stödjer vår förening. Tack också till er som deltagit och hjälpt
till vid våra evenemang.