Agera – Påverka – Engagera!

Syftet med föreningen är att genom bred samverkan på alla nivåer främja utvecklingen på orten.

Föreningen är ideell, partipolitiskt obunden!

 Föreningens intresseområden

Miljö – Kultur – Ungdomsfrågor – Opinionsbildning

Föreningens mål är att utveckla föreningen i god anda så att näringsidkare, föreningar och privatpersoner anser det meningsfullt att vara medlemmar. Engagemang i olika samhällsfrågor i kommunen, skapa levande dialoger och innehållsrika mötesplatser. 

Under årens lopp har en rad evenemang startats upp för att skapa sammanhållning och ortkänsla för alla boende i Sörberge med omnejd.

Sörberge Familjedag

Sörbergedagen

Sörberge Julmarknad