ÅRSMÖTET FLYTTAT

Årets Årsmöte 2021 var planerat som ett digitalt möte den 28 mars., men flyttas til hösten.

Anleding är att styrelsen hellst vill ha ett fysisk möte med någon form av aktivitet och underhållning., och det går inte med den rådande pandemin som råder.  Årsmötet är en av föreningens större möten då vi  träffar många av medlemarna.. Så förhoppningen är att det ska se bättre ut till hösten.  Information och kallelse kommer att skickas ut  efter sommaren. 

2021-03-18 19:12