Sörberge Intresseförening

 

Årsmöte för Sörberge Intresseförening

När          lördagen den 14 mars 2020

Tid           KL 14:00

Plats        Bergeforsparken

Anmäl ditt/ert deltagande till Henrik Östlund senast

3 dagar före årsmötet till

henrik@sorberge.se

070 – 598 30 83

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 7dagar före årsmötet på

henrik@sorberge.se

Eller per brev till

Henrik Östlund

Solbackavägen 43

861 42 SÖRBERGE

 

Program vid årsmötet den 14 mars

14:00 

Föredrag om Sörberge samhälles utveckling
Föredragande personer som deltagit i studiecirkeln om Sörberge

15:30  

Förening bjuder på Smörgåstårta inför med årsmötet

16:00 

Årsmötesförhandlingar med efterföljande allmän information
 (Valberedningens arbete är slutfört)

After-möte i baren med trubadur. 
Passa på att ha en helkväll.

Vi ser fram emot er medverkan på Årsmötet och
ditt medlemskap i föreningen.

Varmt Välkommen
Styrelsen
Sörberge Intresseförening