Sörberge Intresseförening

Sörberge Lucia 2020

Vi söker kvinnfolk mellan 13-110 år som kan tänka sig att krönas till Sörberge Lucia 2020. För att det ska bli rättvist så lottar vi om vem som blir Lucia och tärnor. Lottning och kröning äger rum 8 december på Julmarknaden i Sörberge.

Luciatåget kommer den 13 december att lussa på utvalda platser i Sörberge och Timrå. Ni som anmäler er kommer att bli kontaktad för bekräftelse och vidare information.

Ta nu chansen att bli Lucia, alla tävlar på lika villkor. Välkommen med din anmälan!

OBS

Om du anmäler någon annan än dig själv, kom ihåg att informera vederbörande.

Namn på Luciakandidat

Anmälarens E-post

Ålder på Luciakandidat

Telefonnummer till Luciakandidat

Namn om annan är anmälare

Meddelande till oss