Sörberge Intresseförening

 

 

Sörberge Intresseförening behöver bli fler för att starkare

 Agera – Påverka – Engagera!

 

Syftet med föreningen är att genom bred samverkan på alla nivåer främja utvecklingen på orten.

Föreningen är partipolitiskt & religiöst obunden!

Föreningens intresseområden

Miljö – Kultur – Ungdomsfrågor – Opinionsbildning

 

Under årens lopp har mycket skett som har varit positivt och föreningen har stärkt sin ställning i kommunen som drivande kraft.

 

Föreningens mål är att utveckla föreningen i god anda så att näringsidkare, föreningar och privatpersoner anser det meningsfullt att vara medlemmar. Engagemang i olika samhällsfrågor i kommunen, skapa levande dialoger och innehållsrika mötesplatser. 

 

Under årens lopp har en rad evenemang startats upp för att skapa sammanhållning och ortkänsla för alla boende i Sörberge med omnejd.

 

En viktig fråga som föreningen jobbar med idag, är bland annat en förbättring av situationen vid genomfartsvägen i Sörberge. Vi har haft flertalet möten med Timrå Kommun och fått gehör för de idéer som lagts fram.

 

Opionsbildning är en viktig fråga för föreningen. Bl.a. kan nämnas regionfrågan, där vi tillskrivit Timrå Kommun med en begäran om folkomröstning av regiontillhörighet.