Sörberge Intresseförening

Bli Medlem

 

 

Orgnr 802416-1427

Föreningens mål är att utveckla föreningen i god anda så att näringsidkare, föreningar och privatpersoner anser det meningsfullt att vara medlemmar. Engagemang i olika samhällsfrågor i kommunen, skapa levande dialoger och innehållsrika mötesplatser. 

 

Vill du hjälpa till på våra aktiviteter, hör gärna av dig.

 

Medlemsagiften för 2020 är 125kr för enskild och familj

Swish till 123 074 16 29 medelande "Medlem"

Betala in på Bankgiro 809-4195

Fyll i formuläret och skicka in

Tack för ditt stöd

Frågor kontakta rolf.lusth@gmail.com eller 070 680 69 83

Namn MEDLEM

Din e-post

Ditt telefonnummer

Adress

Postnummer Ort

Antal i familj

Betalt JA eller NEJ

Namn på familjemedlemmar