Sörberge Intresseförening

 

 

 

 

Sörberge Intresseförening för en levande bygd

 

 Agera – Påverka – Engagera!

Syftet med föreningen är att genom bred samverkan på alla nivåer främja utvecklingen på orten.

Föreningen är ideell, partipolitiskt obunden!

 

Föreningens intresseområden

Miljö – Kultur – Ungdomsfrågor – Opinionsbildning

Under årens lopp har mycket skett som har varit positivt och föreningen har stärkt sin ställning i kommunen som drivande kraft.

Föreningens mål är att utveckla föreningen i god anda så att näringsidkare, föreningar och privatpersoner anser det meningsfullt att vara medlemmar. Engagemang i olika samhällsfrågor i kommunen, skapa levande dialoger och innehållsrika mötesplatser. 

Under årens lopp har en rad evenemang startats upp för att skapa sammanhållning och ortkänsla för alla boende i Sörberge med omnejd.

Sörberge Familjedag

Sörbergedagen

Sörberge Julmarknad

En viktig fråga som föreningen jobbar med idag, är bland annat en förbättring av situationen vid genomfartsvägen i Sörberge. Vi har haft flertalet möten med Timrå Kommun och fått gehör för de idéer som lagts fram.

Opionsbildning är en viktig fråga för föreningen. Bl.a. kan nämnas regionfrågan, där vi tillskrivit Timrå Kommun med en begäran om folkomröstning av regiontillhörighet.

Frågor eller funderingar kontakta Henrik Östlund

henrik@sorberge.se

070 59 83 083

 

Årsmöte 2020

2020-03-05

Evenemang

2019-12-08

Ej hämtade vinster

Sörbergedagen 2019

2019-11-12

Det finns fortfarande vinster som ej är hämtade fråm lotteriet Sörbergedagen. Kolla era nr

5 25 53 96

Ej hämtade vinster senast 30 november tillfaller föreningen

Evenemang

2019-06-02

Familjedagen på Bergeforsparken

Nyhet

2019-03-23

2018-12-11

Evenemang

2018-11-29

Nyhet

2018-08-09

Nyhet

2018-03-14

Nyhet

2017-12-05

Nyhet

2017-11-12

2017-09-26

2017-06-11

Medlemserbjudande

Black Jack

Bergeforsparken

 

Stort grattis till Sörberge Intresseförening! Vi är sååå värda månadens Toppen Timrå!
Motiveringen lyder:
"Engagemang är bara förnamnet!
Det här gänget arbetar med allt ifrån tunga frågor som infrastruktur och opinionsbildning till mera lustbetonade som historia, webbradio och Familjedagen. Allt för bygdens bästa! I år firar de dessutom 20 år!
Tack för att Ni gör Timrå toppen!"...
Diplom och blommor togs emot av Johnny och Marcus från Sörberge Intresseförening. 

Entreprenör Timrå

 

Citatet

 

Om du älskar livet - kasta inte bort tiden, för livet är gjord av tid!